İkametgah İşlemleri

4859

Son Güncellenme Tarihi: 29-06-2017

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN  İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

 

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

 

Öğrenim amaçlı ikamet izinleri ilk aşamada; önlisans için 2 yıl, lisans için 4 yıl, yüksek lisans için 2 yıl, doktora ve uzmanlık için 4 yıl, ilkokul, ortaokul ve lise için birer yıl olmak üzere harçsız olarak re’sen düzenlenmektedir. Öğrenimin devam etmesi halinde ikamet izinleri birer yıllık sürelerle uzatılır.

 

İkamet İzni Başvurumu Nasıl Yapabilirim?

 • Başvurular goc.gov.tr adresinden e-ikamet sistemine bağlanarak gerçekleştirilir.
 • Randevu alınırken bilgiler eksiksiz doldurularak randevu tarihi alınır.
 • Randevu tarihinde başvuru esnasında sistemde belirtilen evraklar tamamlanarak randevu yerinde zamanında bulunulur.

 

Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Başvuruların vize veya vize muafiyet süreleri içerisinde yapılmış olması gerekmektedir​.
 • Başvurular esnasında 180/90 kuralına uygunluk denetlenmektedir. Buna göre Türkiye’ye Vize/Vize muafiyeti kapsamında giriş yapan yabancılar Ülkemiz sınırları içerisinde ikamet izinleri bulunmadan en fazla 90 gün kalabilirler.
 • Yabancılar pasaportlarını değiştirmişler ise başvurularını ilk başvuru olarak yapmakla yükümlüdürler.
 • Şartlı giriş yapmış yabancılar tebliğ tarihinde belirtilmiş 10 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmelidirler. Aksi halde başvuruları hiçbir halde kabul edilememektedir.
 • Öğrenci ikamet iznine başvurabilecek kişiler mevzuatta açıkça belirtilmiştir;
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 • Özel öğrenci/ Misafir statüsünde bulunanlar
 • Erasmus Staj programı için ülkemizde bulunanlar ÖĞRENCİ İKAMETİ ALAMAZLAR
 • Öğrenci ikamet izni alamayan Türkçe Öğrenme Kursu Öğrencileri, Özel/Misafir Öğrenciler, Erasmus Staj Programı Stajyerleri yalnızca KISA DÖNEM ikamet iznine başvurabilirler.
 • Öğrenci ikamet başvurusu vize muafiyeti/vize süresi dâhilinde üniversite kaydı gerçekleştirildikten sonra yapılabilir.
 • Örnek: 30.10.2015 tarihinde kaydını yaptırmış bir kişi 15.10.2015 tarihinde ikamet izni başvurusunda bulunmuş ise vize/vize muafiyeti tarihleri kayıt ve başvuru tarihlerini kapsamıyorsa başvurusu öğrenci ikamet izni başvurusu olarak kabul edilemez.
 • Şartlı giriş yapan yabancılar eğer şartlı giriş yaptıkları tarihte üniversite kayıtlarını yaptırmamışlarsa öğrenci ikamet izni alamazlar.
 • Üniversiteye kayıt tarihinden itibaren ilk üç ay içerisinde öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yabancı öğrenciler bu üç ay içerisinde sigorta yaptıracaklarını taahhüt etmeleri halinde Sağlık Sigortası beyan etmeden başvurularını gerçekleştirebilirler. İlk üç ay sonrasında ise 6458 sayılı kanunda belirtildiği üzere diğer ikamet türlerinde olduğu gibi öğrenci ikametinde de sağlık sigortası zorunludur. Buna Göre
 • Sigortası bulunmayan yabancı öğrencilerin 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsayan Özel Sağlık Sigortasından edinmek zorundadır.
 • İkili anlaşmalar çerçevesinde ülkelerinde sahip oldukları sağlık sigortasını ülkemizde kullanma hakları bulunan yabancı öğrenciler ülkelerinin sosyal güvenlik kurumundan aldıkları belgelerini Beşiktaş Sosyal Güven Merkezi’ne giderek onaylatmaları gerekmektedir.
 • Yabancı öğrenciler ülkelerinden gelirken uluslararası bir sağlık sigortası yaptırmışlarsa bu sağlık sigortalarının çevirilerinin yaptırılması ve bu sigortaların asgari teminat yapısının ikamet izni başvurularına uygunluğunun üniversite tarafından bir yazı ile onaylanıp taahhüt etmesi şartıyla başvurularında kullanabileceklerdir.
 • Eğer üniversite ile irtibata geçilmiş ise müdürlüğümüz tarafından verilen randevu tarihinde belirtilen yerde bulunulmalıdır. Aksi takdirde randevusu üniversitedeki randevu tarihinden önce olanların başvuruları kabul edilmez. İleri tarihli randevusu olanların ise ancak randevu tarihinde bireysel olarak başvurmaları halinde başvuruları kabul edilir. Bununla birlikte derse devam zorunluluğu, sınav gibi konuların mazeret olarak sunulması durumunda bu beyanlar mazeret olarak kabul edilmemektedir.

 

İkamet İznimin Süresi Bitti Ne Yapmalıyım?

Eğer Öğrencilik hakkı devam ediyor ise;​

 • İkamet izni başvuruları en erken ikamet bitim süresinden 60 gün önce her halde ikamet izni bitmeden gerçekleştirilir. Ancak ikamet izni bitmiş yabancı öğrenciler ikamet bitimlerinden itibaren 10 gün içerisinde cezalı olarak başvuruda bulunabilirler.
 • Eğer 10 günlük başvuru süresi kaçırıldı ise;
 • Yabancı Öğrencinin geçerli bir mazereti var ise mazeretini ispatlayan yazılı belge ile birlikte müdürlüğümüze başvurur. Bir dilekçe ile alınan mazeret yetkili komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonun olumsuz karar vermesi halinde komisyonun karar verme süresi de cezaya dahil edilir.
 • Yabancı Öğrencinin geçerli bir mazereti bulunmaması durumunda başvurusu reddedilerek çıkışa yönlendirilir.

Öğrencilik hakkı devam etmiyor ise;

 • Yabancının öğrencilik hakkı bitti ise iş ve işlemleri diğer ikamet izni türleri ile ilgili hükümlere tabi olur. Her halükarda ikamet izni bitmeden veya ikamet bitim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde şartlarını sağladığı ikamet izni türüne başvurması gerekmektedir.

 

Mezun Oldum/Mezun Olacağım Ne Yapmalıyım?

 • Mezun olacak yabancı öğrenciler ikamet işlemleri ile ilgili mevzuata göre 10 gün içerisinde mezuniyetlerini müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdürler.​

 

Okul/Bölüm/Fakültemi Değiştirdim Ne Yapmalıyım?

 • Yabancı öğrenci bir ilden başka bir ile üniversite değişikliği yapıyorsa 10 gün içerisinde müdürlüğümüze gelerek bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
 • Eğer yabancı öğrenci aynı il içerisinde bir üniversiteye geçiş yapıyorsa, fakültesini, bölümünü öğrencilik statüsünde her hangi bir kesintide bulunmadan değiştirmişse 20 gün içerisinde müdürlüğümüze gelerek bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

 

Randevu Tarihimi Kaçırdım Ne Yapmalıyım?

 • İkamet izni başvuruları için verilen randevu tarihleri kesin olmakla birlikte randevusuna gelmeyen yabancılar vize/vize muafiyeti süreleri içerisinde bulunuyor iseler yeni bir randevu almalıdırlar.​